Fundacja Bonum Commune

Działając na rzecz dobra wspólnego Fundacja Bonum Commune pragnie zwrócić uwagę na problematykę zaburzeń przetwarzania słuchowego. Zwiększając świadomość specjalistów zajmujących się wsparciem terapeutycznym i edukacyjnym najmłodszych, Fundacja Bonum Commune będzie szerzyć i promować wiedzę oraz nowoczesne rozwiązania pozwalające kompleksowo wspierać rozwój dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy na cykl bezpłatnych konferencji szkoleniowych:

"DIAGNOSTYKA,  TERAPIA  I  WSPARCIE EDUKACYJNE  DZIECI
Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO"

objęty Honorowym Patronatem przez
prof. dr hab. Witolda Szyftera - Koordynatora Medycznego Programu PPBSuN Fundacji WOŚP.

Temat konferencji oraz potrzeba popularyzowania tematu  zaburzeń przetwarzania słuchowego jest konsekwencją rosnącego zapotrzebowania ze strony terapeutów na wiedzę z tego zakresu, które to wynika z rosnącej ilości dzieci z problemami zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD.

Zarząd Fundacji Bonum Commune

 
Opracowanie: Fundacja Bonum Commune